آمبلیوپی (تنبلی چشم)

آمبلیوپی (تنبلی چشم) را توسط دکتر مینا اوجانی درمان کنید

آمبلیوپی (تنبلی چشم) را توسط دکتر مینا اوجانی درمان کنید آمبلیوپی (تنبلی چشم) آمبلیوپی یا تنبلی چشم زمانی رخ می دهد که یک چشم در دوران نوزادی یا کودکی ضعیف تر از دیگری شود. مغز از چشم بهتر حمایت می کند و به چشم ضعیفتر اجازه می دهد با گذشت زمان بدتر شود. غربالگری زودهنگام […]

اسکرول