جراحی شبکیه

جراحی شبکیه کرج

جراحی شبکیه کرج جراحی شبکیه پزشک شما ممکن است از آزمایش‌ها، ابزار و روش‌های زیر برای تشخیص جداشدگی شبکیه استفاده کند: معاینه شبکیه. پزشک ممکن است از ابزاری با نور روشن و لنزهای مخصوص برای معاینه پشت چشم شما از جمله شبکیه استفاده کند. این نوع دستگاه نمای بسیار دقیقی از کل چشم شما ارائه […]

اسکرول