جراحی لیزیک یا لازک

آیا جراحی لیزیک با لازک متفاوت است؟

آیا جراحی لیزیک با لازک متفاوت است؟ جراحی لیزیک یا لازک   آیا تا به حال این تصور را داشته اید که وقتی با کسی صحبت می کنید، چشمان او خیره می شود؟ اینکه بدن حضور دارد اما ذهن از نزدیکترین پنجره عبور کرده است؟ بگذارید صادقانه بگویم: گاهی اوقات وقتی با بیماران در مورد […]

اسکرول