دستورالعمل های پس از جراحی چشم

آیا میدانید دستورالعمل های پس جراحی چشم چیست؟

آیا میدانید دستورالعمل های پس جراحی چشم چیست؟ دستورالعمل های پس از جراحی چشم   روز جراحی: سخت نگیر. قطره های قبل از عمل را از سر بگیرید و داروهای اضافی که به شما داده می شود را در هنگام ترخیص شروع کنید. اگر دوست دارید تلویزیون تماشا کنید. اگر ناراحتی ایجاد نمی کند، می […]

اسکرول