فمتو لیزیک

فمتو لیزیک در EuroEyes چگونه کار می کند؟

فمتو لیزیک در EuroEyes چگونه کار می کند؟ فمتو لیزیک مدت زمان مطالعه: ۸ دقیقه فناوری Wavefront لیزر را برای درمان عیب انکساری تا ۱۲۵۰ نقطه دید مختلف هدایت می کند. تجزیه و تحلیل جبهه موج یک نقشه بصری از قدرت انکساری دقیق برای هر نقطه اندازه گیری شده ایجاد می کند – “اثر انگشت […]

اسکرول