بعد از عمل لیزیک چشم چه اتفاقی می افتد؟

بعد از عمل لیزیک چشم چه اتفاقی می افتد؟

بعد از عمل لیزیک چشم چه اتفاقی می افتد؟ بعد از عمل لیزیک چشم پس از عمل لیزیک چشم، ممکن است چشمان شما خارش یا سوزش داشته باشد، یا ممکن است احساس کنید چیزی در آنها وجود دارد. نگران نباشید، این ناراحتی طبیعی است. همچنین داشتن دید تاری یا مه آلود، دیدن تابش خیره کننده، […]

اسکرول