زمان مناسب لیزیک

چه زمانی لیزیک برای من مناسب نیست؟

چه زمانی لیزیک برای من مناسب نیست؟ زمان مناسب لیزیک شما احتمالاً کاندید مناسبی برای جراحی انکساری نیستید اگر: شما اهل ریسک نیستید. برخی از عوارض در درصدی از بیماران اجتناب ناپذیر است و هیچ داده بلندمدتی برای روش های فعلی در دسترس نیست. شغل شما را به خطر می اندازد. برخی از مشاغل برخی […]

اسکرول