عوارض جراحی گلوکوم

عوارض جانبی جراحی گلوکوم با حداقل تهاجم (MIGS) چیست؟

عوارض جانبی جراحی گلوکوم با حداقل تهاجم (MIGS) چیست؟ عوارض جراحی گلوکوم گلوکوم یک بلای جهانی است که حدود ۸۰ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، که این رقم تا سال ۲۰۴۰ به بیش از ۱۱۰ میلیون نفر خواهد رسید. در آمریکا، آب سیاه بیش از سه میلیون نفر را […]

اسکرول